HĐND huyện Phục Hòa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 4

Trong hai ngày 20 và 21/6,đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.


Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Phục Hòa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6 tháng đầu năm 2017, tổng diện tích gieo trồng lúa xuân được 140/140ha, đạt 100% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân ước đạt trên 6.100 tấn, bằng 95,4% kế hoạch. Sản lượng vụ ép mía năm 2016 - 2017 của toàn huyện đạt 89.500 tấn, đạt 81% kế hoạch. Tổng diện tích mía năm 2017 là hơn 1.800 ha, đạt 108% kế hoạch. Tổng đàn trâu 6.115 con, đạt 98.6% kế hoạch; tổng đàn bò 875/864 con bằng 102,2% kế hoạch. Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến nay, xã Triệu Ẩu đạt 12/19 tiêu chí, xã Mỹ Hưng đạt 10/19 tiêu chí, Cách Linh và Đại Sơn đạt 9/19 tiêu chí, xã Hồng Đại và Lương Thiện đạt 8/19 tiêu chí, xã Tiên Thành 6/19 tiêu chí. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 36,6 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch năm. Tuy nhiên, huyện vẫn còn một số mặt hạn chế và một số nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt như công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản mới chỉ đạt 2,6 tỷ đồng, bằng 7,6% kế hoạch.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, huyện Phục Hòa tập trung chỉ đạo thu hoạch các loại cây trồng vụ xuân, chuẩn bị điều kiện cho sản xuất vụ mùa; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống cho nhân dân vùng khó khăn; đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách; chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2017 - 2018;  duy trì đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực biên giới.