Sơ kết và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”

Ngày 26/2, UBND thị trấn Tà Lùng tổ chức hội nghị sơ kết và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2019.

Ngay từ đầu năm Đảng ủy, UBND thường xuyên quan tâm chỉ đạo các nghành, tổ chức đoàn thể và các xóm phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn triển khai tuyên truyền phổ biến tại các xóm trên địa bàn được 08 cuộc với 665 lượt nghe. Phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tổ chức phát quang đường tuần tra biên giới được 23 đợt, với 1.544 lượt người tham gia. Ban chỉ huy quân sự, Ban công an phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tổ chức tuần tra đường biên cột mốc được 22 lần với 176 lượt người tham gia. Trong năm qua, Đảng ủy, UBND thị trấn đã thành lập, kiện toàn Ban tự quản phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được 7/7 xóm, cho nhân dân kí cam kết tham gia tự quản đường biên, mốc biên giới.

Trong năm 2019, UBND thị trấn Tà Lùng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, thực hiện có hiệu quả các hiệp định, văn kiện pháp lí và văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lí biên giới. Phối hợp chặt chẽ và xây dựng các kế hoạch truy quét tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm trong sạch ở khu vực biên giới. Duy trì nghiêm quy chế phối hợp giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng và UBND thị trấn Tà Lùng về thực hiện phong trào bảo bệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, xóm thuộc khu vực biên giới.

 

Nhân dịp này. UBND thị trấn Tà Lùng tặng giấy khen cho 02 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và thực hiện phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2018.

Đàm Diện - Lương Ngọc

Đài TT - TH Phục Hòa