Tập huấn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

         Ngày 11/03, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở huyện Phục Hòa tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho các thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo huyện; tổ trưởng và điều tra viên của 9 xã, thị trấn trên địa bàn.

          Trong thời gian 5 ngày từ 11-15/3/2019, các đại biểu được quán triệt các văn bản quy định tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, tổ trưởng; quy trình điều tra, công  tác kiểm tra, giám sát những vấn đề chung trong công tác lập bảng kê, hướng dẫn lập bảng kê, mẫu phiếu điều tra, hướng dẫn thực hiện điều tra thu thập thông tin trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện.

          Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019, nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, từ đó tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi của tỉnh và từng địa phương, đồng thời phục vụ việc xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030.

          Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin tại cơ sở trong cuộc Tổng điều tra  dân số và nhà ở năm 2019 cho các thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo huyện; tổ trưởng, điều tra viên của các xã, thị trấn; chuẩn bị các kỹ năng tốt nhất để thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đảm bảo hiệu quả, đúng theo mục đích, yêu cầu đề ra.

Đàm Diện

Đài TT -TH Phục Hòa