Phục Hòa: Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Hưng xã với nhân dân

Ngày 10/5, UBND xã Mỹ Hưng tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa cấp ủy chính quyền xã Mỹ Hưng với nhân dân các xóm Tục Mỹ, Bó Lếch, Lăng Bản và Nặm Tốc.

          Với không khí đầm ấm, cởi mở và dân chủ gần 200 hộ dân của 4 xóm đã sôi nổi phát biểu ý kiến tập trung vào một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, cấp sổ đỏ, vấn đề vệ sinh môi trường, các chế độ chính sách với người có công, hộ nghèo. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự ... ở các  xóm và xã. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến phản ánh về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

 
người dân các xóm phát biểu ý kiến tại cuộc đối thoại

          Tại hội nghị lãnh đạo UBND xã cùng các cán bộ chuyên môn có liên quan đã trực tiếp trả lời những vấn đề nhân dân có ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã để tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện trong thời gian theo quy định.

          Thông qua cuộc đối thoại nhằm giúp cho đảng ủy, chính quyền xã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của nhân dân; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân. Kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất lên cấp trên xem xét, có phương án điều chỉnh, bổ sung cho hợp lý, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò của các ngành chức năng và chính quyền cơ sở trong việc phục vụ nhân dân.

Thực hiện: Bế Huệ

Đài TT - TH Phục Hòa