Ban Thường vụ huyện ủy làm việc với Đảng ủy các xã Đại Sơn, Cách Linh và Triệu Ẩu.

 

          Trong 2 ngày 9-10/5, Ban Thường vụ huyện ủy Phục Hòa làm việc với Đảng ủy các xã Đại Sơn, Cách Linh và Triệu Ẩu về tình hình triển khai Nghị quyết, kết luận, kế hoạch, đề án về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương; tình hình triển khai thực hiện nghị quyết về các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những vướng mắc trong thực hiện giải phóng mặt bằng đường tỉnh 208; công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, giai đoạn 2021-2026; tình hình tiếp thu và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân từ năm 2015 đến nay.

Ban Thường vụ huyện ủy Phục Hòa làm việc với Đảng ủy xã Đại Sơn

            Trong 4 tháng đầu năm 2019, các xã chỉ đạo bà con gieo cấy kịp thời vụ, tích cực phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm. Công tác văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng dạy và học được nâng cao. Các chính sách an sinh xã hội và công tác quốc phòng quân sự được địa phương luôn được đảm bảo. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Đại Sơn hoàn thành 16/19 tiêu chí; 3 tiêu chí còn lại phấn đấu hoàn thành trong tháng 6 năm 2019, để sớm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Cách Linh thực hiện đạt 13/19 tiêu chí, trong năm nay phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí, xã Triệu Ẩu đạt 14/19 tiêu chí. Đối với công tác thực hiện giải phóng mặt bằng tuyến đường tỉnh 208, xã Đại Sơn có chiều dài 2,5 km, 91 hộ liên quan đến mặt bằng thi công, đã có 88 hộ nhận tiền đền bù; xã Cách Linh có 281 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức thuộc diện thu hồi đất, đến nay cơ bản đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ  cho người dân, xã Triệu Ẩu có 202 hộ có đất thuộc diện thu hồi, đến nay 168 nhận tiền đền bù.

          Triển khai Nghị quyết, kết luận, kế hoạch, đề án về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương, xã Đại Sơn đã lên phương án sáp nhập 4 xóm trong tổng số 16 xóm, Sáp nhập đơn vị sự nghiêp công lập trường Tiểu học Đại Tiến với Trường Tiểu học Đại Sơn và THCS Đại Sơn; xã Cách Linh dự kiến phương án sắp xếp 16 xóm thành 8 xóm và 2 khu phố thành 1 khu phố; xã Triệu Ẩu đã thực hiện sáp nhập trường trường Tiểu học Bản Co và Trường PTCS Triệu Ẩu thành Trường tiểu học và THCS Triệu Ẩu vào tháng 11/2018, có xóm Khuổi Luông thuộc diện đặc thù nên giữ nguyên, không sáp nhập.

          Từ năm 2015 đến nay, xã Đại Sơn tiếp thu 267 ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân liên quan đến lĩnh vực nông, lâm nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, diện, và thủy lợi, giải quyết, trả lời 232 ý kiến; xã Cách Linh tiếp thu 241 ý kiến kiến nghị, phán ánh của cử tri,nhân dân, đã giải quyết 214 ý kiến; xã Triệu Ẩu tiếp thu 25 ý kiến, kiến nghị, của cử tri, nhân dân liên quan đến đầu tư cơ sở, hạ tầng, giao thông nông thôn, thủy lợi, điện lưới, còn nhiều ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết do thiếu ngồn vốn, kinh phí.

           Tại buổi làm việc, các xã đã có nhiều ý kiến đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề, hạn chế còn tồn tại liên quan như việc sáp nhập xóm không thuộc diện đặc thù nhưng lại có khoảng cách xa với các xóm khác, các mô hình kinh tế đem hiệu quả nhưng chưa gắn với thị trường tiêu thụ, chế biến, xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực, việc tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý tại các xã còn nhiều lúng túng.

          Ban Thường vụ Huyện ủy Phục Hòa đề nghị các xã tăng cường công tác công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện sáp nhập xóm, xã; tiếp tục phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2019; thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt và duy trì, củng cố các tiêu chí đã hoàn thành, các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác dân vận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà; thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, các mô hình kinh tế, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, tiêu thụ, chế biến; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững phải thực chất, qua đó làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất của người dân; cần chủ động sắp xếp, bố trí lại lực lượng không chuyên trách của các xã; tăng cường vận động nhân dân trong khu vực thuộc diện giải phóng mặt bằng đường tỉnh 208, hoàn thành sớm việc thu hồi đất bàn giao cho chủ đầu tư, đơn vị thi công.

Đàm Diện /Đài TT - TH Phục Hòa