Hội Cựu chiến binh huyện tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu

         Ngày 5/6, Hội cựu chiến binh huyện Phục Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2024.

          Trong 5 năm qua, Hội CCB huyện Phục Hòa đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2014-2019 có 38 hội viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, kết nạp mới 218 hội viên đến nay toàn huyện có 09 cơ sở Hội, 102 chi hội với tống số 1.229 hội viên. Có 88/102 chi hội đạt trong sạch vững mạnh chiếm 86,27%, 9/9 cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh.

          Trong xây dựng nông thôn mới, hội viên tích cực tham gia phòng trào, tu sửa đường giao thông, nạo vét kênh mương được 5.676 công, hiên đất 3.049 m2 để làm đường và các công trình phúc lợi, ủng hộ trên 39 triệu đồng và tuyên truyền vận động 94 hội viên di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà.

          Phong trào thi đua " Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp" đã được các cấp hội thường xuyên quan tâm. Tuyên truyền hội viên áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa giống mới vào sản xuất, phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao, nhiều hội viên hàng năm thu nhập trên 100 triệu đồng  từ các mô hình trồng mía, mô hình chăn nuôi lợn; Các mô hình ao cá, nuôi dê, nuôi trâu sinh sản, mô hình trồng rừng và nhiều hội viên sản xuất kinh doanh dịch vụ tiêu biểu hàng năm cho thu nhập cao, ổn định.

          Đến nay, Hội đang quản lý 21 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 24 tỷ 689 triệu đồng cho hội viên vay để phát triển kinh tế.

          Giai đoạn 2019-2024, Hội CCB huyện Phục Hòa tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" từ huyện đến cơ sở Hội,  phấn đấu 100%  cán bộ, hội viên được quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của Hội CCB các cấp; hàng năm 100% tổ chức Hội đạt trong sạch vững mạnh trong đó 77,7% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, kết nạp từ 25 hội viên trở lên mỗi năm; gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa từ  95% trở lên; 100% Hội cơ sở tham gia hoạt động các phong trào do địa phương phát động; 100 % hội viên đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà và mỗi năm giảm hộ nghèo, cận nghèo 3% trở lên.

Lãnh đạo UBND huyện Phục Hòa tặng giấy khen cho các tập thể và  cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019

          Nhân dịp này, UBND huyện Phục Hòa đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân; Hội CCB huyện tặng giấy khen cho 9 tập thể 10 cá nhân  đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019.

Đàm Diện/Đài TT - TH Phục Hòa