Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt Liệt sĩ và tổng kết thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ

         Ngày 28/6, Ban chỉ đạo 515 và Ban chỉ đạo 24 huyện Phục Hòa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt Liệt sĩ và tổng kết thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

          Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 2598/HD-BCĐ ngày 14/3/2018 của Ban chỉ đạo quốc gia về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, UBND huyện, Ban chỉ dạo 515 huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản của các bộ, ngành, của tỉnh, ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo, các kế hoạch, giải pháp và hướng dân thực hiện, công tác tuyên truyền được quân tâm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ được triển khai tích cực. Hội đồng chính sách các xã , thị trấn  thông qua các hội nghị giao ban hàng tháng đã quán triệt, chỉ đạo các thôn, xóm, tổ dân phố thực hiện công tác lấy thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ thông qua phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, kết quả trong số 5.214 phiếu, có 4 phiếu có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn, Qua rà soát hồ sơ, hiện nay huyện toàn huyện có 71 liệt sĩ, 59 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang huyện, 12 mộ liệt sĩ quản tại gia đình, trong đó có 8 mộ có dầy đủ thông tin, 1 mộ có một phần thông tin, 50 mộ chưa rõ thông tin.

          Qua gần 4 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, đến nay toàn hiện tiếp nhận 1.739 đối tượng, tính đến ngày 31/5/2019, có 1.615/1.739 đối tượng có quyết định được hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính Phủ.

Đồng chí Đàm Thế Trang, Phó chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 2 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

          Nhân dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 2 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đàm Diện/Đài TT - TH Phục Hòa