Quán triệt, triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện

          Ngày 29/6, Huyện ủy Phục Hòa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Tham dự có các đồng chí: Nông Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; Nông Hải Lưu, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đinh Bế Hoan, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện,  Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy.

Đồng chí Nông Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy phát biểu quán triệt, chỉ đạo tại hội nghị

          Hội nghị quán triệt Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 26/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

          Công bố các quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, quyết định thành lập tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo; Thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành hính cấp xã và xóm trên địa bàn huyện của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 37 và phương án của UBND huyện về sáp nhập các xóm, tổ dân phố và sáp nhập các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

          Theo dự thảo kế hoạch của Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 37 và dự thảo phương án của UBND huyện sẽ dự kiến sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% của 2 tiêu chí với 02 đơn vị hành chính cấp xã liền kề để thành lập mới 02 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn; sau sắp xếp, huyện có 7 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 02 xã. Về xóm, tổ dân phố có 114 xóm, tổ dân phố dự kiến sắp xếp 82 xóm, trong đó giữ nguyên, không sắp xếp, sáp nhập 32 xóm; sau sắp xếp, còn 69 xóm, tổ dân phố giảm được 45 xóm.

          Để thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập, các cấp sẽ thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức hội nghị triển khai việc sắp xếp, tổ chức hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện; xây dựng phương án chi tiết sắp xếp, dự toán kinh phí triển khai; lập và niêm yết danh sách cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử tri......

 

Đàm Diện/Đài TT - TH Phục Hòa