Hội nghị cán bộ công chức viên chức và người lao động năm 2016

Ngày 23/2/2017, BCH khối UBND huyện Phục Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, người lao động năm 2016 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016,  đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, hoạt động của các phòng, ban, đơn vị thuộc cơ quan UBND huyện đã bám sát các Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch trọng tâm của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng phong cách người cán bộ công chức văn minh, thanh lịch; tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; chủ động, sáng tạo trong công việc; thực hiện quy chế dân chủ, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức đoàn thể; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ công chức với tổng số tiền trên 8 triệu đồng; tham gia đóng gióp ủng hộ các loại quỹ do các cấp phát động với tổng số tiền trên 13 triệu đồng, thăm, tặng quà các chị em nhân ngày Quốc tế phụ nữ, học sinh giỏi con em đoàn viên công đoàn với tổng số tiền trên 27 triệu đồng. Chú trọng công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú làm nguồn để phát triển đảng viên. Trong năm, có 9 đồng chí đoàn viên công đoàn được giới thiệu tham gia học lớp nhận thức về Đảng, 7 đồng chí được kết nạp vào Đảng cộng sản việt Nam.

Năm 2017, Ban chấp hành khối UBND huyện và các tổ công đoàn  tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đoàn viên Công đoàn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thường xuyên kiện toàn tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm lo lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công nhân, viên chức lao động. Chú trọng quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xen xét, kết nạp, phấn đấu giới thiệu cho Đảng xem xét két nạp từ 6 quần chúng ưu tú trở lên…

Nhân dịp này, BCH khối UBND huyện đã tặng giấy khen cho 2 tập thể 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2016.

 

Thực hiện: Bế Huệ

Đài TT - TH Phục Hòa